DHTH7CLT – IUH

Cách tính điểm tổng kết

Posted on: 04/06/2012

Về điểm số sẽ có 2 cột: 1 là về lý thuyết, 1 là về điểm thực hành

  • LT: điểm lý thuyết,
  • TH: điểm thực hành,
  • TK: điểm thường kỳ;
  • GK: điểm giữa kỳ;
  • TL: điểm tiểu luận,
  • CK: điểm cuối kỳ

ĐIỂM LÝ THUYẾT:

Nếu có cột điểm tiểu luận: LT = (TLx30%) + (GKx20%) + (CKx50%)
Nếu không có cột điểm tiểu luận: LT = (TKx20%) + (GKx20%) + (CKx60%)

ĐIỂM TỔNG KẾT:

ĐTK = ((LTx2) + TH)/3

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 80 568 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster