DHTH7CLT – IUH

Hôm nay (3/12) nhóm 2 thuyết trình An Ninh Mạng

Posted on: 03/12/2012

Thứ 6 tuần trước mình có nói chuyện với thầy Tịnh và hỏi:“thứ 2 có chắc là nhóm 2 sẽ thuyết trình không thầy”.

Thầy trả lời: “Chắc đó em”

2 phản hồi to "Hôm nay (3/12) nhóm 2 thuyết trình An Ninh Mạng"

vậy nhóm 1 có báo cáo không?

Báo cáo chung nhóm 1+2. Báo cáo cả lớp, trưa gọi Thầy nói thế.

Đã đóng bình luận.

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 78,216 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster