DHTH7CLT – IUH

Nhóm 2 – Các nhóm đăng ký ngày báo cáo môn TC và QL DAPM

Posted on: 07/01/2013

Các bạn Nhóm 2 nhanh tay đăng ký chọn buổi báo cáo cho nhóm mình bằng cách gửi phản hồi tại đây với thông tin: STT nhómngày nhóm chọn báo cáo

Kết thúc đăng ký chọn ngày báo cáo

Một số thông tin cần biết:

  • Hiện tại Nhóm 2 có 4 ngày báo cáo: 17/1, 24/1, 31/1, 28/2
  • Mỗi ngày báo cáo chỉ được đăng ký tối đa 3 nhóm.
  • Nhóm nào không đăng ký hoặc đăng ký chưa hợp lệ, mặc định sẽ được sắp vào các ngày giờ trống còn lại.
  • Danh sách các nhóm đăng ký hiện tại (cập nhật 7/1) – Nhóm 2 

11 phản hồi to "Nhóm 2 – Các nhóm đăng ký ngày báo cáo môn TC và QL DAPM"

Nhóm 10
Trưởng nhóm : Nguyễn Thanh Tùng
Ngày đăng ký : 28/2

Nhóm 9
Trưởng nhóm : Phạm Hồng Nhung
Ngày đăng ký : 31/1

Nhóm 4
Trưởng nhóm: Võ Thanh Hùng
Ngày đăng ký: 28/2

Admin bổ sung dùm nhóm Oanh vô với nha, Oanh có đăng ký với Cô rồi

Đỗ Thị Hoàng Oanh
Hồ Thanh Long
Ngày đăng ký báo cáo: 24/1
Thanks!!!

ok, đã cập nhật

Nhóm 8
Nhóm trưởng: Lầm Minh Thịnh
Ngaỳ đăng kí báo cáo: 31/1

Nhóm 5
Nhóm trương : Võ Thị Bích Vân
Ngày đăng ký báo cáo: 24-1

Nhóm 3
Nhóm trưởng : Trần Công Tuấn
Ngày đăng ký báo cáo : 24-1

Nhóm 1
Nhóm trưởng: Lê Trần Phú
Ngày đăng kí: 31/1

Nhóm 6
Nhóm trưởng: Vũ Văn Quảng
Ngày đăng kí : 28/02

Nhóm 2
Nhóm trương : Bùi Tuấn Tú
Ngày đăng kí : 28/02

Đã đóng bình luận.

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 78,217 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster