DHTH7CLT – IUH

Gửi phản hồi trên Blog blớp bằng 3 loại tài khoản facebook, twitter, wordpress

Posted on: 14/01/2013

  • In: Thông báo của Web lớp
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Gửi phản hồi trên Blog blớp bằng 3 loại tài khoản facebook, twitter, wordpress

Hiện tại, do chuyển sang sử dụng Blog cũ của lớp nên các tài khoản trước đó trên web lớp đã không còn hiệu lực. Nhưng thay vào đó, các bạn có thể sử dụng 3 loại tài khoản (facebook, twitter, wordpress) để đăng nhập và phản hồi trên Blog lớp.

dangnhap

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 78,884 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster