DHTH7CLT – IUH

Archive for the ‘Toán A3’ Category

Mình vừa hỏi cô Hằng, những bạn nào đủ điều kiện như cô Hằng nói trên lớp:

 1. Điểm giữa kỳ dưới 4.
 2. Điểm tiểu luận trên 5.

Mà hệ thống ghi là cấm thi, các bạn vẫn cứ đi thi bình thường, vì mạng bị lỗi, cô sẽ sửa sau.

Toán A3 thi phòng D10.04 (bạn nào xem trên mạng có thay đổi thì phản hồi cho mọi người biết liền nhé).

Ca 1: Bắt đầu lúc 18:15

Ca 2: Bắt đầu lúc 19:15

Ca 3: Bắt đầu lúc  20:15

Mọi trường hợp đi sai ca sẽ không được giải quyết!

Link:[download id=”52″]

Cô Hằng dặn Tuấn:

 1. Danh sách bắt buộc sắp xếp theo thứ tự.
 2. Các bạn vui lòng đi đúng ca thi, mọi trường hợp đi sai ca đều bị cấm thi.
 3. Gửi lời nhắn tới bạn Nguyễn Minh Thiện vì bạn không có tên trong danh sách lớp môn toán, cô không thể nhập điểm cho bạn được, bạn lên khoa liên thông hỏi lại nhé.
 4. Lịch thi có thể thay đổi bất cứ nào, các bạn thường xuyên lên web lớp trong thời gian này nhé!

Chúc cả lớp thi tốt!

Theo thông tin từ cô Hằng thì toán A3 thi cuối kỳ vào ngày 12/01/2012, Chia ca thi sẽ chia trước khi thi 1 tuần.

Tối ngày 29/12/2011 các bạn được nghi nha!

Link : [download id=”43″]

Đây là danh sách ca thi toán chính thức:

 1. Mỗi thành viên trong lớp nên down về xem mình thi ca nào.
 2. một số bạn xin chuyển ca thi nên có thể bạn đã bị chuyển sang thi ca khác.
 3. Không giải quyết trường hợp xin chuyển ca nữa, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Hằng vì Tuấn đã gửi danh sách cho cô.
 4. Bắt buộc đi thi đúng ca của mình, nếu không bạn sẽ không được vào phòng thi.
 5. Đi thi chỉ làm 15 câu / 20 câu.

link : [download id=”41″]

Đây là danh sách ca thi toán giữa kỳ, các bạn muốn chuyển nhóm chú ý 1 số lưu ý sau :

 1. Luôn xem lại tên mình trong danh sách, vì khi đăng ký xong tên của bạn có thể bị thay đổi sang ca thi khác.
 2. Khi bạn đăng ký chuyển ca thi, sẽ có 1 đến 2 bạn bị chuyển sang ca khác (vì 1 ca thi có 55 bạn).
 3. Đi thi đúng ca của mình.
 4. Ghi rõ lý do xin chuyển ca.
 5. Thời hạn đăng ký chuyển ca thi đến hết 13:00 ngày 08/12/2011.

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

 • 80 568 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster