DHTH7CLT – IUH

Archive for the ‘Kiến trúc và Thiết kế PM’ Category

Bạn nào muốn đăng ký thì để lại MSSV Họ tên tại đây. Bạn Huỳnh Huệ sẽ ghi nhận và lập danh sách gửi lên khoa.

Theo thông tin từ thầy Hải thì:

  • Những bạn có điểm giữa kỳ KT&TKPM <4 vẫn được thi cuối kỳ do thầy xét vớt!

Chúc các bạn thi tốt!

[download id=”105″]

Bài tập Assignment đã thu xong. Mình đang upload lên host để đưa thầy. Đây là danh sách các nhóm đã nộp.

Tổng kết có 24/27 nhóm nộp bài.

Nhãn:

Thông báo từ thầy Hải:
Lớp mình ai chưa có điểm báo cáo – thuyết trình hoặc thuyết trình chưa đạt thì tập trung một nhóm lại từ 2-3 người.

Yêu cầu:
– Chọn một Pattern chưa thuyết trình hoặc chưa nghe thầy giảng bao giờ.
– Làm Pattern nộp thầy, bao gồm: PPT, WORD, DEMO
– Hạn chót: T2 ngày 05/08/2012

p/s: Các bạn cố gắng làm bài và nộp bài trực tiếp cho thầy qua địa chỉ mail vovanhaiqn@gmail.com. Thầy sẽ không chấp nhận nộp trễ. Thông báo này chính thức nhận từ thầy Hải mong các bạn lưu ý

Nhãn:

[warning]Thầy đã cho phép các bạn nhóm 1 nộp bài vào ngày 01/08[/warning]

[notice]Các bạn lưu ý cách đặt tên nhé, ví dụ mẫu cách đặt tên lần thu bài này: Nhom17_11324511_NguyenVanA.zip[/notice]

Yêu cầu: nộp theo nhóm.

Nội dung: theo yêu cầu của thầy.

Cách thức nộp bài: rất đơn giản, các bạn vui lòng qua trang http://giupban.net/dhth7clt/, hoặc click vào mục Upload trên menu chính của web lớp.

Thời hạn nộp bài22:00 ngày 01/08/2012sau thời gian này chức năng upload sẽ tự động ẩn, mọi thắc mắc việc nộp bài trễ các bạn vui lòng liên hệ thầy giải quyết.

Đọc tiếp »

[important]Các bạn lưu ý cách đặt tên nhé, ví dụ mẫu cách đặt tên lần thu bài này: Nhom17_11324511_NguyenVanA.zip[/important]

Yêu cầu: Nộp theo nhóm.

Nội dung:

  • Dựa vào Proxy Pattern kết hợp database các bạn tạo giao diện đăng nhập gồm user và password. Khi đăng nhập đúng sẽ chạy vào giao diện làm việc với các quyền được sử dụng.
  • Tạo ra 3 bảng gồm: USER,  RIGHT, GRANT.
  • Với User gồm tên của username và password. Right là các quyền(Ví dụ: quyền chỉnh sữa bài viết, quyền viết bài mới, quyền quản lý nhân viên, quyền quản lý sản phẩm…..).Grant là phân quyền cho user( Ví dụ: User A có quyền quản lý nhân viên…..)

Cách thức nộp bài: rất đơn giản, các bạn vui lòng qua trang http://giupban.net/dhth7clt/, hoặc click vào mục Upload trên menu chính của web lớp.

Thời hạn nộp bài22:00 ngày 28/07/2012sau thời gian này chức năng upload sẽ tự động ẩn, mọi thắc mắc việc nộp bài trễ các bạn vui lòng liên hệ thầy giải quyết.

Đọc tiếp »


Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 80 568 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster