DHTH7CLT – IUH

Giới thiệu & Liên hệ

Đây là trang web chính thức phục vụ chủ lực dành cho lớp DHTH7CLT. Tất cả các thông tin cần thiết và hữu ích nhất đều sẽ được cập nhật tại trang này. Vì thế, nếu là thành viên DHTH7CLT thì hãy thường ghé thăm trang này nhé.

Thông tin liên lạc của các thành viên hỗ trợ:

  • Bùi Tuấn Tú
    Email: buituantu2005@yahoo.com – Nick Yahoo: buituantu2005

Lưu ý: các bạn nên chỉ sử dụng những thông tin này vào những trường hợp thật cần thiết. Còn những trường hợp khác các bạn vui lòng gửi thông tin lên web lớp. Sau đó, nhóm hỗ trợ sẽ cố gắng trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Trang chính: dhth7lt.wordpress.com
Tên miền chuyển: dhth7lt.com


Chuyển qua sử dụng Blog cũ để các bạn cập nhật thông tin trong thời gian này.

Bài viết mới

RSS Bình luận mới nhất

Thống kê

  • 80 568 lượt truy cập

Thành viên hỗ trợ

Bùi Tuấn Tú - Webmaster